Pyt nr 1:
Gdzie można znaleźć informacje w sprawie szczegółowego wsparcia i warunków uczestnictwa?

Odp:
Takie informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokument dostępny pod adresem: www.oswiata.slask.pl/media_files/szkola-kompetencji-regulamin-rekrutacji,126.pdf

Pyt nr 2:
Do kiedy można zgłaszać się do projektu?

Odp:
Rekrutacja jest w trybie ciągłym. To oznacza, że będzie trwała tak długo, aż zrekrutujemy wszystkich uczestników tj. 768 osób. Wtedy rekrutacja zostanie zamknięta. Oznacza to,że nie można na dzień dzisiejszy podać daty zakończenia rekrutacji, a zatem najlepiej zgłaszać się jak najszybciej.

Pyt nr 3:
Czy osoba z kadry zarządzającej, która weźmie udział w projekcie będzie musiała przeprowadzić w swojej szkole cały cykl wspomagania?

Odp:
Tak. Zgłaszając się do projektu uczestnik/czka oświadcza, że przeprowadzi w swojej szkole cały cykl wspomagania. Będzie jednak miał/a do tego kompleksowe wsparcie indywidualnego doradcy oraz wsparcie mentorów w ramach sieci współpracy. Doradcy pomogą uczestnikowi/uczestniczce przeprowadzenie wspomagania na każdym etapie, pomagając przygotować gotowe dokumenty i potrzebne narzędzia a o sposobie i tempie wspomagania będzie decydować sam uczestnik/uczestniczka.